žalúdok zdravie > žalúdočné Cancer > Fáza 2 Žalúdok Cancer

Fáza 2 Žalúdok Cancer


Stage II rakovina žalúdka


Stage IIA rakovina žalúdka dochádza, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

Rakovina rozrástla pod horné vrstvy buniek. Nedosiahol hlavné svalové vrstvy, ale to sa rozšírila aj do troch až šiestich lymfatických uzlín v blízkosti žalúdku. neboli ovplyvnené vzdialených miest.

Rakovina rozrástla do hlavnej svalovej vrstvy žalúdka. Sa rozšírila do jedného alebo dvoch susedných lymfatických uzlín, ale sa nerozšírila do vzdialených miest.

Rakovina rastie cez hlavné svalové vrstvy do subserosa, ale nezvýšil cez všetky vrstvy na vonkajšiu stranu brucho. To sa nešíri do všetkých blízkych lymfatických uzlín, tkanivá alebo orgány mimo žalúdka

Stage IIB dochádza, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok :.

rakovina rastie pod hornou vrstvou buniek, ale nie do hlavnej svalovej vrstvy. Sa rozšírila do siedmich alebo viacerých lymfatických uzlín v blízkosti žalúdku. Tkanivá a orgány mimo žalúdka zostávajú nedotknuté.

Rakovina rozrástla do hlavnej svalovej vrstvy. To sa rozšíril do troch až šiestich lymfatických uzlín v blízkosti žalúdka, ale to sa nerozšírila do tkanív alebo orgánov mimo žalúdka.

Rakovina rozrástla do subserosa vrstvy, ale nie úplne všetkými vrstvami k vonkajšej časti žalúdka. Sa rozšírila do jedného alebo dvoch susedných lymfatických uzlín, ale sa nerozšírila do tkanív alebo orgánov mimo žalúdka.

Rakovina rozrástla úplne skrz všetky vrstvy žalúdočnej steny do vonkajšej vrstvy v žalúdku, ale nezačala rastie do iných blízkych orgánov alebo tkanív. To sa nerozšírila do akýchkoľvek okolitých lymfatických uzlín či vzdialených miest.