magen Hälsa > gastrisk struktur > Vilka är symtomen och orsakerna till dessa sjukdomar

Vilka är symtomen och orsakerna till dessa sjukdomar

?

Vilka är symptomen och orsakerna till dessa sjukdomar

vid gastrit beror främst på grund av överdriven alkoholkonsumtion, kronisk kräkningar eller användning av anti? inflammatoriska läkemedel.

Symptomen är illamående, buksmärtor, kräkningar, matsmältningsbesvär etc. Den främsta orsaken till magcancer är ärftlighet och dess

symtom är matsmältningsbesvär, aptitlöshet, lätt illamående etc. Gastropares orsakas på grund av okontrollerad diabetes, gastric

kirurgi etc. Illamående, kräkningar osmält mat, dålig aptit och blodsockerkontroll etc. är några av dess symptom.