magen Hälsa > undersökningar > Vilka är de potentiella komplikationer av magkramper

Vilka är de potentiella komplikationer av magkramper

?

Vilka är de potentiella komplikationer av magkramper

Komplikationer i samband med magkramper kan vara progressiv och varierar beroende på den bakomliggande orsaken?. Eftersom magkramper kan bero på allvarliga sjukdomar, underlåtenhet att söka behandling kan leda till komplikationer och permanent skada. Det är viktigt att besöka din vårdgivare när du har ihållande magkramper eller andra ovanliga symptom. När den underliggande orsaken diagnostiseras, kan följa behandlingsplan som beskrivs av din läkare att minska eventuella komplikationer, inklusive:

Uttorkning på grund av en minskad lust att dricka vätska eller vätskeförlust på grund av diarré och feber
lever encefalopati (förvirring och andra förändringar som kan leda till koma)
Infertilitet
Njursvikt
Leversvikt
Miscarriage av en graviditet
dålig kost och vitaminbrist på grund av en minskad lust att äta
Spridning av cancer
Smittspridning till andra delar av kroppen, inklusive blod