magen Hälsa > magen artiklar > Orsaker till svåra buksmärtor & Svullnad

Orsaker till svåra buksmärtor & Svullnad

Alla upplever buksmärtor och svullnad vid någon punkt i hans eller hennes liv. I de flesta fall är buksmärtor och svullnad orsakad av luft eller ökad gas i magen och tyder inte på ett allvarligt tillstånd. När buksmärtor och svullnad är allvarliga, kan det tyda på allvarliga infektioner eller inflammation i organ.
Blindtarmsinflammation
Bilagan är en liten påse som ligger nära den nedre högra sidan av buken vars funktion är okänd. Insidan av appendix kallas appendiceal lumen. Slem som skapats av tillägget får passera genom de appendiceal lumen och färdas in i tjocktarmen. En obstruktion av appendiceal lumen kan orsaka en ansamling av slem i bilagan samt uppbyggnad av bakterier som orsakar inflammation och infektion som kallas blindtarmsinflammation. Möjliga hinder inkluderar avföring, förstorade lymfkörtlar vävnader, inflammatoriska tarmsjukdomar och fysiskt trauma på buken. Svåra buksmärtor är det vanligaste symtomet av blindtarmsinflammation, enligt National matsmältningssjukdomar information clearingorganisationer. Andra symtom är svullen buk, aptitlöshet, illamående, kräkningar, förstoppning, diarré och låg feber.