Stomach Health > magen Hälsa >  > Q and A > Baby Center

vad är härdning eller skärpning av magen ? &# xD; &# XA;

Fråga
vad är härdning eller skärpning av magen ? &# xD; &# XA;


Mom svar

jag är 11 veckor gravid med mitt tredje och jag känner en åtstramning (särskilt efter att ha ätit) i magen (men högt). Jag har inte känt förut. Ingen smärta, inga kramper.