Stomach Health >> magen Hälsa >  >> Stomach Knowledges >> Skötsel av magen

Psykoterapi för Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Har du någonsin fått höra att IBS-symtom finns i ditt huvud? Känner du att du inte har kontroll över symtomen? Är dina symtom jobbiga och oförutsägbara?

IBS-symtom kan vara en utmaning att hantera. Tankarna och rädslorna kan sätta igång en cykel av nöd som ofta bara gör symtomen värre. Vi vill naturligtvis enkelt kontrollera symptomen och få den obekväma känslan att försvinna snabbt. Symtomhantering är dock ett realistiskt mål för många.

Ett viktigt sätt att hantera symtom är att titta på kosten och vilka livsmedel som kan utlösa symtom. Den andra komponenten är stresshantering. Det är här psykoterapi kan vara till hjälp – vilket är vad jag är specialiserad på med Ignites patienter med matsmältningshälsa!

Tarm-hjärnanslutningen:

Stress, tankar och upplevelser kan ha en inverkan på vår tarms förmåga att fungera. Detta beror på förbindelsen mellan tarm och hjärna via huvudvägen för kommunikation, vagusnerven.

Vi är programmerade att leta efter hot, undvika smärta och förhindra skada. När tarmen konsekvent skickar signaler upp till hjärnan som säger "vi är inte okej", börjar hjärnan att förutse och leta efter sätt att förutsäga och undvika fara. Tyvärr kan dessa symtom vara svåra att förutse, och vi har ofta inte så mycket kontroll, vilket vår hjärna inte gillar!

Eftersom vi har pinsamma upplevelser, obehag och en känsla av att må dåligt, börjar sinnet att engagera det sympatiska nervsystemet (fight/flight respons) oftare. När detta system aktiveras regelbundet ökar ofta vår tarmirritation när kroppen oftare går in i överlevnadsläge. Tarmen spelar också en viktig roll för vårt humör. Denna känsla av att må dåligt kan också ge upphov till känslor av depression eller ångest, vilket ökar komplexiteten i våra mentala hälsobehov.

Hur kan terapi hjälpa till att hantera IBS?

Terapi är ett säkert utrymme för att identifiera stressfaktorer och lära sig färdigheter för att träna hjärnan att svara från en plats av lugn snarare än rädsla. Stressorer kan vara externa, interna, tidigare erfarenheter, automatiska tankar eller rädslor för framtiden.

Självmedkänsla och tålamod är viktiga komponenter i psykoterapi när vi utforskar obehag, stress och svåra känslor. Vi rör oss långsamt och försiktigt för att ta hand om kroppen och trösta den, snarare än att försöka trycka undan, ignorera eller bedöva det som kroppen kämpar med.

Vi rör oss långsamt och försiktigt för att ta hand om kroppen och trösta den, snarare än att försöka trycka undan, ignorera eller bedöva det som kroppen kämpar med.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) för IBS

KBT och MBCT är terapier som tittar på hur tankar påverkar vår tro och vårt beteende. Denna terapi är mental gymträning för att sinnet ska kunna förbli närvarande, medvetet om tankar utan reaktion, och handling fokuserad på vad som kan kontrolleras i nuet.

Vi identifierar automatiska tankar, tankemönster och beteenden och ger dig ett annat perspektiv på hur dina tankar driver bussen. Vi kan då omdirigera till mer användbara sätt att tänka. Vi ändrar övertygelser och omarbetar tankar för att uppmuntra ett annat beteende och mönster. Du får köra bussen, inte dina tankar.

Hur hjälper mindfulness IBS?

Målet med spelet är att hantera stressnivåer och minska symtomen men också att lugnt kunna svara på IBS snarare än att reagera impulsivt. Vi vill öka flexibiliteten och anpassningsförmågan till ständigt föränderliga förnimmelser, känslor eller tankar. Mindfulness handlar om att stanna kvar i nuet, inte i framtidens rädsla.

Mindfulness bygger upp medvetenhet om våra tankar eftersom det stärker den främre delen av våra hjärnor som styr uppmärksamhet, planering och rationellt tänkande. När vi engagerar oss i många automatiska tankar och skapar imaginära stressorer eller rädslor genom att oroa oss för framtiden, aktiveras vår reaktiva del av hjärnan och ett överlevnadssvar sätter igång. När vi katastroferar och föreställer oss de allra värsta "tänk om"-scenarierna detta utlöser ångest och det sympatiska nervsystemet (SNS). Mindfulness är ett effektivt sätt att föra oss tillbaka till våra främre hjärnor och ut ur detta överlevnadsläge.

Genom att släppa lite kontroll och titta blir vi faktiskt mer i kontroll. Det är en färdighet som låter dig medvetet se vad som händer utan att reagera i rädsla eller försöka stänga av (bli avtrubbad). Du lär dig hur du följer flödet, vilket minskar stressnivåerna.

Somatiska terapier, meditation, yoga för IBS

Kroppsbaserade terapier används också i mindfulness-övningar och speciellt de som arbetar med att öka vagusnervens funktion kommer att uppmuntra denna förmåga att reglera och hålla kvar obehag utan att bli rädd och orolig.

Andningsarbete och titta på sensation genom meditationer kan hjälpa till att stärka vår förmåga att förbli lugna (men alert). Det stärker också förmågan att stanna kvar med milda obehag och att lita på kroppen igen.

Meditation, yoga och andningsarbete är bra sätt att bygga upp en starkt fungerande vagusnerv, minska vår stress och förbli medveten.

Psykoterapi i kombination med medicinskt stöd och koststöd kan vara till hjälp för att lära sig dessa färdigheter i stresshantering. Du kan växa och stärka dig själv för att kunna hantera symtom med mer självförtroende och självmedkänsla. Att ha en psykologpromenad med dig under denna utforskning kan vara till hjälp för att ge den säkerhet där du medlidande kan utforska några av rädslorna och reaktionära reaktionerna för att bygga styrka i regleringen. Psykoterapi är ungefär som ett gym för mental hälsa och din terapeut är ungefär som din personliga hjärntränare. För att komma igång med psykoterapi idag kan du boka tid hos mig (Kirsten) här!

Ta hand om din tarmhälsa

Vi kan hjälpa till - boka en tid idag!

Läsa
Mer