Stomach Health >> magen Hälsa >  >> Gastropathy and Symptoms >> Magknip

Kronisk funktionell förstoppning utan specifik orsak

Funktionell förstoppning, även känd som kronisk idiopatisk förstoppning, diagnostiseras när en person upplever förstoppningssymtom, men ingen specifik orsak till problemet kan identifieras. Eftersom den fysiska orsaken kan förklara symtomen är funktionell förstoppning en av de funktionella gastrointestinala störningarna (FGD).

Symtom

Människor som upplever funktionell förstoppning rapporterar några eller alla av följande symtom:

 • Tre eller färre tarmrörelser per vecka
 • Hård, knölig avföring
 • Känslan av ofullständig evakuering
 • En känsla av blockering eller obstruktion i anus och/eller ändtarmen
 • Ansträngning under tarmrörelser
 • Användning av fingrar som hjälp vid avföring (digital evakuering)
 • Lös avföring är sällsynt utan användning av laxermedel

Enligt Rom III-kriterierna för FGDs måste förstoppningssymtom upplevas i minst 25 procent av alla tarmrörelser. Symtomen måste också vara närvarande mindre än 3 dagar i veckan, under minst tre månader under de senaste sex månaderna, för att en diagnos av funktionell förstoppning ska kunna göras.

Funktionell förstoppning kontra IBS

En diagnos av funktionell förstoppning kräver att dina symtom inte uppfyller kriterierna för irritabel tarm syndrom (IBS). Vanligtvis är det frånvaron av smärta i samband med tarmrörelser som resulterar i diagnosen funktionell förstoppning i motsats till IBS. Även om de två sjukdomarna har olika diagnostiska kriterier, anser vissa forskare att det inte finns en tydlig skillnad mellan de två. Många vårdgivare kommer att erbjuda en diagnos av IBS, även om de strikta kriterierna inte är uppfyllda, till alla som upplever kroniska tarmproblem utan identifierbar orsak. Många patienter rapporterar att deras symptombild förändras från den ena sjukdomen till den andra och tillbaka över tiden.

Funktionell förstoppning hos barn

Rom IV diagnostiska kriterier för funktionell förstoppning hos spädbarn, småbarn och barn skiljer sig från de för vuxna:

 • Förstoppning definieras som två eller färre tarmrörelser per vecka.
 • Minst en episod av nedsmutsning per vecka (hos de som är toalettutbildade)
 • Historik för att hålla avföring i
 • Smärtsamma, hårda tarmrörelser
 • Påverkad avföring i ändtarmen
 • Upplevelsen av avföring som är så stor att de kan täppa till toaletten

Ditt barn kan också visa irritabilitet och minskad aptit, men humöret ökar och aptiten ökar när de kan passera en stor pall. Precis som vid funktionell förstoppning hos vuxna ställs diagnosen endast hos barn som inte uppfyller kriterierna för IBS.

Kronisk förstoppning är ett av de tio vanligaste problemen som får barn att träffa sin barnläkare . Det uppskattas att 95 procent av tiden diagnostiseras problemet som funktionellt, med endast en mycket liten andel av barnen som har ett identifierbart problem för att förklara deras förstoppningssymtom. Problemet är mest sannolikt att dyka upp mellan två och fyra års ålder och är vanligtvis relaterat till början av toalettträning.

En stor andel av barn som har funktionell förstoppning upplever också fekal inkontinens, som lös avföring läcker ut runt den hårda massan. Ungefär en tredjedel av barn med funktionell förstoppning kommer att uppvisa beteendesvårigheter relaterade till sina symtom.

Behandling

Behandlingen av funktionell förstoppning är olika för vuxna och barn. Om du eller ditt barn upplever symtom på kronisk förstoppning är det viktigt att du uppsöker en vårdgivare för en lämplig diagnostisk uppföljning. Om din vårdgivare kommer med en diagnos av förstoppning kommer de att arbeta med dig för att ta fram en behandlingsplan.