Stomach Health >> magen Helse >  >> Q and A >> Mageknip

FDA advarer om tester for eggstokkreft som ikke er pålitelige

Siste kreftnyheter

  • Du trenger ikke være røyker for å få lungekreft
  • Fremgang med lungekreft fører til generell nedgang
  • Immunbasert medikament bekjemper endometriekreft
  • Medicaid-regler kan påvirke kreftoverlevelse i USA
  • Medikamentkombinasjon øker resultatene for avansert melanom
  • Vil du ha flere nyheter? Registrer deg for MedicineNets nyhetsbrev!

FREDAG 9. september 2016 (HealthDay News) -- Screeningtester for eggstokkreft er ikke pålitelige og bør ikke brukes, advarer U.S. Food and Drug Administration.

"Til tross for omfattende forskning og publiserte studier, er det for øyeblikket ingen screeningtester for eggstokkreft som er sensitive nok til å screene for eggstokkreft uten et høyt antall unøyaktige resultater," sa byrået i sin advarsel.

"I løpet av årene har imidlertid mange selskaper markedsført tester som hevder å screene for og oppdage eggstokkreft," la FDA til.

Men disse testene kan føre til forsinkelser i effektive forebyggende behandlinger for høyrisikokvinner som ikke har noen symptomer, eller resultere i unødvendige medisinske tester og/eller kirurgi for de som ikke har sykdommen, bemerket byrået.

Ifølge American Cancer Society kalles den vanligste screeningtesten CA-125 blodprøve. Hos mange kvinner med eggstokkreft er nivåene av dette proteinet høye. Men problemet med å bruke det er at andre vanlige tilstander enn kreft også kan forårsake høye nivåer av CA-125, sier kreftforeningen.

Det er derfor kvinner ikke bør stole på screeningtester for eggstokkreft for å ta beslutninger om helse eller behandling, sa FDA i sin advarsel. Dette er spesielt viktig for kvinner som har en familiehistorie med eggstokkreft eller genetiske mutasjoner BRCA1 eller BRCA2, som øker risikoen for både bryst- og eggstokkreft, la byrået til.

Leger bør ikke anbefale eller bruke screeningtester for eggstokkreft i befolkningen generelt, og de må forstå at de ikke er en erstatning for forebyggende tiltak som kan redusere sjansene for sykdom hos høyrisikopasienter, sa FDA.

Advarselen ble gitt etter en gjennomgang av tilgjengelig bevis fra kliniske studier og anbefalingene fra helsevesen og U.S. Preventive Services Task Force.

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) sa torsdag at de støtter FDA-advarselen.

"Fødselslege-gynekologer bør være klar over at tester som for tiden markedsføres for å screene kvinner for eggstokkreft ikke er basert på data," sa Dr. Thomas Gellhaus, ACOG-president, i en uttalelse. "ACOG er enig med FDA og anbefaler å ikke bruke disse tilbudte testene for å screene for eggstokkreft," la han til.

"Foreløpig ser det ut til at den beste måten å oppdage eggstokkreft er at både pasienten og legen hennes har en høy indeks for mistanke om diagnosen hos symptomatiske kvinner," bemerket Gellhaus.

"Vedvarende og progressive symptomer som økt oppblåsthet, bekken- eller magesmerter, eller problemer med å spise eller føle seg mett raskt, bør evalueres," sa han.

Eggstokkreft er den femte ledende årsaken til kreftdød hos kvinner. I 2013 ble nesten 21 000 kvinner i USA diagnostisert med eggstokkreft, og mer enn 14 000 kvinner døde av sykdommen, ifølge ACOG.

-- Robert Preidt


Copyright © 2016 HealthDay. Alle rettigheter forbeholdt.