Stomach Health >> elodec Zdravje >  >> Stomach Knowledges >> raziskave

Razvrstitev akutnega pankreatitisa - Diagnoza akutnega abdomena

Ponujenih je veliko klasifikacij akutnega pankreatitisa. Najpogosteje so klasifikacije temeljile na naravi procesa in morfoloških spremembah trebušne slinavke. Tako je bila apopleksija trebušne slinavke dodeljena na posebno mesto, sledile so hemoragične pankreatonekroze in samo akutne nekroze, gnojne oblike akutnega pankreatitisa so se nadaljevale (abscesi) in končno akutna hipostaza trebušne slinavke. Da ne omenjam, da je takšna morfološka razdelitev akutnega pankreatitisa zahtevala histološko raziskavo zdravil, prejetih na operativnih in sekcijskih tabelah, je treba opozoriti, saj histološke raziskave niso vedno dajale podlage za sklicevanje na ta nadzor v tej ali oni rubriki. Pri raziskavi naših zdravil smo bili prepričani, da je v enem ali dveh naslednjih rezih včasih mogoče hkrati opaziti otekline, absces, nekrozo in krvavitev v trebušni slinavki, kot so ugotovili nekateri avtorji. Jasno je, da morfološka razdelitev akutnega pankreatitisa, zato so bile te bolezni razvrščene glede na značaj njenega kliničnega toka, kliničnega zdravnika ne more v celoti zadovoljiti. Začeli so ločevati najbolj akutne ali "fulminantne" oblike akutnega pankreatitisa, akutne oblike, subakutne in počasne. Domnevalo se je, da je pri najbolj akutni obliki najpogosteje apopleksija ali hemoragična nekroza trebušne slinavke, pri akutni obliki - nekroza, absces in oteklina, pri subakutni - predvsem neostra oteklina žleze. Takšne domneve so se v veliki meri gradile na intuiciji, na "intuiciji" zdravnika in so zahtevale večjo določenost. Takšno jasnost je mogoče pridobiti z upoštevanjem nekaterih podrobnosti klinične slike, ki kažejo na obstoj ali pomanjkanje vnetne narave glavnega procesa. Na podlagi obračunavanja takšnih znakov je bila ponujena tudi najpreprostejša klasifikacija (oboževalci I. G. Ru), ki je akutni pankreatitis razdelil v dve skupini:

  1. nevnetne oblike (nekrotične, z maščobnimi nekrozami in brez njih);
  2. vnetne oblike (abscesi).

Takšna delitev akutnega pankreatitisa se mi zdi bolj uporabna, saj temelji na naravi patološkega procesa, ki smo ga spoznali pri preučevanju klinične slike, in omogoča pričakovati nadaljnjo bolezen.
Na podlagi kliničnih podatkov nadzora in literarnih podatkov o akutnem pankreatitisu sem posplošil številne
klasifikacije in iz opisnih razlogov to posplošitev predstavil grafično (slika 19).

Slika 19. Etiologija in razvoj akutnega pankreatitisa (shema).
V Leva polovica risbe je prikazana akutni pankreatitis, ki nastane in poteka s sodelovanjem okužbe. Začetna oblika sprememb trebušne slinavke, oteklina pri nekaterih bolnikih preide v absces in celo v nekrozo. Puščice s tremi striolami kažejo možnost takšnega prehoda. Kot posledica abscesiranja ali nekroze žleze se lahko tvori sekvester ali adenokela, vključno s sekvesterjem (označeno z levo spodnjo puščico). Na desni polovici risbe je prikazan akutni pankreatitis, ki nastane brez okužbe. Glavna sprememba v takih primerih je krvavitev - travmatična ali spontana (apopleksija žleze zadnjega klica).
Pri nekaterih bolnikih po krvavitvi nastane sekvester ali cista železa. Puščica, postavljena z eno vrstico, kaže možnost takšnih sprememb. Včasih se proti krvavitvi razvije okužba, ki vodi do hemoragične nekroze ali do abscesiranja (označuje spodnja desna puščica).

Navedena shema odraža naravo morfoloških sprememb trebušne slinavke, ugotavlja sodelovanje mikrobov v nekaterih od njih in na koncu prikazuje dinamiko poraza žleze z možnimi prehodi ene oblike bolezni v drugo. . Zadnje mora pomagati pri opredelitvi napovedi.